Дигитални рисунки

 

дигитална рисунка, Photoshop, Illustrator, дигитална рисунка-автопортрет

Дигитално рисуване и изкуство е общ термин за широк обхват от художествени творби и практики, които използват дигитална технология като основна част от креативния или на представянето на творбата процес. От 1970-те насам различни имена са били давани, за да се опише процеса включително компютърно изкуство и мултимедийно изкуство, като дигиталното изкуство само по себе си е поставено под по-широкия термин за изкуството на новите медии.

Дигиталното изкуство все повече навлиза в днешно време и постепенно измества класически методи за рисуване. Но то е неосъществимо без основни познания и принципи за рисуване на скелет и фигура с молив или бои. Това, което аз използвам в моите дигитални рисунки са програмите Photoshop и Illustrator, таблет за рисуване.

Преди време на художниците им се налагаше да се отдалечават от картината си, за да добият представа за общата композиция и детайла едновременно, а сега благодарение на таблета, те имат възможността да разработват детайла, гледайки образа на произведението си от еднакво близко разстояние. Дигитайзерът е това периферно устройство за компютър, което позволява да се рисуват с ръка образи и графики така, както се рисува върху лист хартия. Е, и едно допълнително удобство – нарисуваното се цифровизира и обработката му чрез компютър става възможна. И все пак трябва да знаете, че графичният таблет няма да започне да рисува от само себе си.

Изкуството е комуникация и начинът, по който предаваш своята идея и представа по дадена тема. За мен е важно да открия новаторското в едно произведение, дори да е нещо съвсем несъществено или просто лично предпочитание. В този смисъл не мисля, че има разлика между „класическо” и „модерно”, а само успешно и неуспешно предаване на информация във всеки стил и епоха.

 Дигитални рисунки:

  • За да се свържете с мен:

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение