Дигитални рисунки

Дигитални рисунки

дигитална рисунка, Photoshop, Illustrator, дигитална рисунка-автопортрет

Дигитално рисуване и изкуство е общ термин за широк обхват от художествени творби и практики, които използват дигитална технология като основна част от креативния или на представянето на творбата процес. От 1970-те насам различни имена са били давани, за да се опише процеса. Такива са компютърно изкуство и мултимедийно изкуство и др. Дигиталното изкуство само по себе си е поставено под по-широкия термин за изкуството на новите медии.

Дигиталното изкуство все повече навлиза в днешно време и постепенно измества класически методи за рисуване. Но то е неосъществимо без основни познания и принципи за рисуване на скелет и фигура с молив или бои. Това, което аз използвам в моите дигитални рисунки са програмите Photoshop и Illustrator, таблет за рисуване.

Преди време на художниците им се налагаше да се отдалечават от картината си, за да добият представа за общата композиция и детайла едновременно. Сега благодарение на таблета, те имат възможността да разработват детайла, гледайки образа на произведението си от еднакво близко разстояние. Допълнително удобство е, че нарисуваното се цифровизира и обработката му чрез компютър става възможна. И все пак трябва да знаете, че графичният таблет няма да започне да рисува от само себе си.

Изкуството е комуникация и начинът, по който предаваш своята идея и представа по дадена тема. За мен е важно да открия новаторското в едно произведение, дори да е нещо съвсем несъществено или просто лично предпочитание. В този смисъл не мисля, че има разлика между „класическо” и „модерно”, а само успешно и неуспешно предаване на информация във всеки стил и епоха.

 • За да се свържете с мен:

   Вашето име (задължително)

   Вашият Email (задължително)

   Относно

   Вашето съобщение

   [recaptcha]