Курсовете по изобразително изкуство в творческо ателие Ти Си Арт през учебната 2023/2024 год.

Часовете ще се провеждат в:
         – Понеделник, Сряда и Петък от 17:30-19:30 часа /деца от 1-6кл./
         – Неделя от 9:00 – 11:00 часа, 
                              12:00 – 14:00 часа и
                              15:00 – 17:00 часа     /деца от 1-6кл./
Работилничка по приложни изкуства за най-малките 3-6г. деца:
          -Четвъртък от 16:30 – 17:30 часа
 

Творческо ателие ТиСи Арт предлага на деца от 7 до 12 годишна възраст занимания по изобразителни изкуства, които се провеждат в групи до 8 присъстващи. Занятията са през почивните дни или през седмицата, един урок е 2 астрономически часа. Подходът към всяко дете е индивидуален. Изпълнява се една тема, която е и седмична, като всяко дете рисува своя рисунка, различна от другите. Целта на курса е да запознае детето с различни жанрове в изкуството – Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Фигурална композиция. Доста често рисуваме и по теми за Общински, Национални или Международни детски конкурси, където се търси въображение и оригиналност в рисунката, а най – добрите печелят награди и грамоти.  По време на обучението ще се запознаем с основните  техники на рисуване – въглен, креда, туш и перо, акварел,сухи и маслени пастели,маслени бои върху платно и акрил върху фазер. Ще говорим за импресионизъм, футуризъм, символизъм, експресионизъм, кубизъм, сецесион, реализъм и други по-пулярни стилове, представени достъпно, ще анализираме творби на известни художници от миналото и днес, ще правим копия (репродукции) по техни известни произведения.
Цената на урок от 2 астрономически часа е 25лв. с включени материали.

Ако дететето ви е по-голямо, от 6ти клас може да се включи в групата за кандидатстване, където фокусът е насочен към рисуването от натура. Може да посетите страницата Подготвителни курсове за кандидатстване след 7 и 12 клас и да разгледате.

Изящни изкуства

В програмата през тази учебна година са застъпени творчески задачи, запознанство и рисуване от творчеството на избран български художник и работа с глина. Важно е децата да познават българското изкуство и неговите представители, защото един ден ще се сблъскат с техни картини в галериите и ще знаят… ще го срещнат в учебника по изобразително изкуство… а защо не и да тръгнат по техния път един ден! Всяка последнта седмица на месеца децата имат възможност да работят с глина, което се оказа любимо занимание, а произведението минава през технологичен процес и в крайната си форма е абсолютно използваемо в бита.
Обучението е от Септември до Май, децата могат да се включват и при започнала учебна година!

Приложни изкуства