Представените от мен Рисунки и Скици изобразяват дълъг период от развитието ми като творец и студентски творби, рисуванни в ателиетата от натура.. Картините са изпълнени в различни техники. Това, което ги обединява е голямата ми привързаност към изразните средства – бяла хартия и черен графичен рисунъчен материал. Това са познати материали (въглен, графити, тушове), които всеки млад творец използва в часовете по рисуване и изучаване на натурата. Тяхното приложение и въздействие извън рамките на познанието им като „рисунъчен материал“ е много трудно и аз винаги съм се възхищавала на старите майстори и техните постижения в изкуството: реализъм, виталност и пространственост, постигнати с толкова малко изразни средства (цялата гама от дълбоко черно, през сиво, до бяло).

Аз копнея за така забравеното според мен „академично рисуване“, овладяването на материала и превръщането му в средство за постигане на внушения и състояния. Всяка една от творбите ми е резултат от дълъг процес на осмисляне и натрупване на знания и опит. Това, което съм целяла е от рисунките да звучи лекота и ефирност-надявам се, че съм го постигнала. Скиците са един друг избор за изобразяване на натурата, при който чрез експресивно нанесени или разляти петна съм уловила движенията и състоянията на моделите.

Графиката ми даде нова любов и вдъхновение за изкуство. Технологията и предварителната подготовка са едни от най-важните знания за успешното и реализиране. Представените от мен графики са в класическите графични техники: линогравюра, суха игла и офорт. Пресъздаването на натурата чрез различни линии, кръстосващи се по различни начини, образуващи различни форми, изисква голямо въображение и един друг поглед върху света – по-абстрактен и примитивен. В собственото си развитие започнах от убеждението, че графичните техники са еднообразни, но в процеса на работа се натрупаха идеи, които реализирах в картини. Всяка една от тях носи своето присъствие и живее свой собствен живот.